Home

Muchelney Pottery Coffee Mug Muchelney Pottery Coffee Mug
Muchelney Pottery

Coffee Mug

£18.00
Muchelney Pottery Small Coffee Mug Muchelney Pottery Small Coffee Mug
Muchelney Pottery

Small Coffee Mug

£16.00
Muchelney Pottery Dip Bowl Muchelney Pottery Dip Bowl
Muchelney Pottery

Dip Bowl

£15.00
Muchelney Pottery Water Jug Muchelney Pottery Water Jug
Muchelney Pottery

Water Jug

£28.00
Muchelney Pottery Small Mix Bowl Muchelney Pottery Small Mix Bowl
Muchelney Pottery

Small Mix Bowl

£16.00
Muchelney Pottery Condiment Pot Muchelney Pottery Condiment Pot
Muchelney Pottery

Condiment Pot

£17.00
Muchelney Pottery Sea Salt Pot Muchelney Pottery Sea Salt Pot
Muchelney Pottery

Sea Salt Pot

£28.00
Fog Linen Work Acacia Wood 'Pinch' Bowl Fog Linen Work Acacia Wood 'Pinch' Bowl
Fog Linen Work

Acacia Wood 'Pinch' Bowl

Sold Out
Fog Linen Work Acacia Wood Bowl - Medium Fog Linen Work Acacia Wood Bowl - Medium
Fog Linen Work

Acacia Wood Bowl - Medium

£10.00
Fog Linen Work Acacia Wood Bowl - Small Fog Linen Work Acacia Wood Bowl - Small
Fog Linen Work

Acacia Wood Bowl - Small

Sold Out
Fog Linen Work Acacia Wood Butter Knife Fog Linen Work Acacia Wood Butter Knife
Fog Linen Work

Acacia Wood Butter Knife

Sold Out
Fog Linen Work mango wood condiment dish Fog Linen Work mango wood condiment dish
Fog Linen Work

mango wood condiment dish

Sold Out
Fog Linen Work mango wood spoon - small Fog Linen Work mango wood spoon - small
Fog Linen Work

mango wood spoon - small

£5.00
Fog Linen Work mango wood spoon - long Fog Linen Work mango wood spoon - long
Fog Linen Work

mango wood spoon - long

£7.00
Fog Linen Work Linen kitchen Cloth - Blue stripe Fog Linen Work Linen kitchen Cloth - Blue stripe
Fog Linen Work

Linen kitchen Cloth - Blue stripe

£15.00
Fog Linen Work Linen kitchen Cloth - Red Stripe Fog Linen Work Linen kitchen Cloth - Red Stripe
Fog Linen Work

Linen kitchen Cloth - Red Stripe

£12.00
Fog Linen Work Linen Kitchen Cloth - chambray Fog Linen Work Linen Kitchen Cloth - chambray
Fog Linen Work

Linen Kitchen Cloth - chambray

£15.00
Fog Linen Work Linen Kitchen Cloth - herringbone Fog Linen Work Linen Kitchen Cloth - herringbone
Fog Linen Work

Linen Kitchen Cloth - herringbone

£15.00
Fog Linen Work Linen Kitchen Cloth - denim Fog Linen Work Linen Kitchen Cloth - denim
Fog Linen Work

Linen Kitchen Cloth - denim

£15.00
Fog Linen Work Linen drinks coaster - chambray Fog Linen Work Linen drinks coaster - chambray
Fog Linen Work

Linen drinks coaster - chambray

Sold Out
Fog Linen Work Linen drinks coaster - herringbone Fog Linen Work Linen drinks coaster - herringbone
Fog Linen Work

Linen drinks coaster - herringbone

£4.00
Fog Linen Work Linen drinks coaster - linen denim Fog Linen Work Linen drinks coaster - linen denim
Fog Linen Work

Linen drinks coaster - linen denim

£4.00
Fog Linen Work Linen Kitchen Cloth - Blackwatch Check Fog Linen Work Linen Kitchen Cloth - Blackwatch Check
Fog Linen Work

Linen Kitchen Cloth - Blackwatch Check

£12.00
Fog Linen Work Linen Kitchen Cloth - Indigo Check Fog Linen Work Linen Kitchen Cloth - Indigo Check
Fog Linen Work

Linen Kitchen Cloth - Indigo Check

£12.00